Vastuullisuus

Kuva: Pata Degerman

Focus Nordic puolustaa aktiivisesti tavarantoimittajiemme ja kumppaneidemme sekä työntekijöidemme hyviä työoloja ja hyvää yhteiskunnallista tilannetta. On tärkeää, että tuotteitamme tuotetaan eettisesti, yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta vastuullisella tavalla.


Valokuva: Petr Klapper

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on Focus Nordicin kulmakivi. Olemme toteuttaneet YK:n Global Compact -periaatteet ohjesäännöissämme, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ketään Focus Nordicin tai yhdenkään tavarantoimittajamme työntekijää ei pidä syrjiä. Emme hyväksy lapsityövoimaa tai pakkotyötä. Focus Nordic ja tavarantoimittajamme kunnioittavat Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksia koskevaa yleissopimusta, kansainvälisen työjärjestön julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sekä kansallisia lakeja.


Valokuva: Jonas Borg

Kestävä kauppa tarkoituksella

Focus Nordic on Amforin, johtavan avoimen ja kestävän kaupan globaalin liiketoimintayhdistyksen, jäsen. Uskomme maailmaan, jossa kaikki kaupat tuottavat yhteiskunnallisia, ympäristöön liittyviä ja taloudellisia etuja kaikille. Yhdessä yli 700 muun jäsenyrityksen kanssa voimme vaikuttaa ja ajaa positiivista muutosta suuressa mittakaavassa. Kaikki Amforin jäsenet ovat sopineet yhteisistä ohjesäännöistä, joilla pyritään takaamaan vaatimukset, jotka asetamme tavarantoimittajillemme työolojen ja yhteiskunnallisen tilanteen suhteen.

Amforin jäsenenä osallistumme YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 maailmanlaajuiseen toteuttamiseen. Vuonna 2015 käynnistetyt kestävän kehityksen tavoitteet ovat toimintasuunnitelma globaaleihin haasteisiin vastaamiseksi. Epätasa-arvosta ilmastonmuutokseen, ne edustavat yleistä kehityssuunnitelmaa, jota sovelletaan koko kansainväliseen yhteisöön. Yritykset ovat ainutlaatuisessa asemassa auttaakseen saavuttamaan tavoitteet, kun otetaan huomioon maailmanlaajuisten toimitusketjujen laajuus ja vaikutus.


Valokuva: Jakub Fišer

Turvallinen ja terveellinen työympäristö

Työtyytyväisyys, motivaatio, työterveys ja -turvallisuus ovat Focus Nordicin keskeisiä painopisteitä. Kukaan Focus Nordicilla tai tavarantoimittajillamme työskentelevä ei saa vaarantaa fyysistä tai henkistä hyvinvointiaan.

Työskentelemme aktiivisesti tarjotaksemme yhtäläiset mahdollisuudet kaikille sukupuoleen, ikään, etnisyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen ja identiteettiin, vammaisuuteen ja toimintavaihteluihin katsomatta. Toimimme kunnioittavasti toisiamme kohtaan. Focus Nordic ei suvaitse seksuaalista häirintää missään muodossa.

Minkäänlaisia huumeita ei suvaita Focus Nordicissa. Pyrimme ennaltaehkäisevästi havaitsemaan väärinkäytön varoitusmerkit varhaisessa vaiheessa ja tarjoamaan työntekijöillemme tukea tarvittaessa.


Valokuva: Therese Asplund

Tuoteturvallisuus

Valmistajilla on ratkaiseva rooli sen varmistamisessa, että Euroopan talousalueella (ETA) myydyt tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojelustandardit. Elektronisilla laitteilla on oltava CE-merkintä, mikä tarkoittaa, että valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset ja että sitä voidaan myydä koko ETA-alueella. Tämä koskee myös muissa ETA-maissa valmistettuja tuotteita. CE-merkintä tukee myös reilua kilpailua pitämällä kaikki yritykset vastuullisina samojen sääntöjen mukaisesti. Kaikilla Focus Nordicin valikoimassa olevilla elektronisia komponentteja sisältävillä tuotteilla on CE-merkintä.


Valokuva: Hans Strand

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi suurin osa logistisista kuljetuksista kuljetetaan laivarahtina. Teemme aktiivisesti yhteistyötä logistiikkakumppaneidemme kanssa hiilipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi. Vähennämme paperin käyttöä esimerkiksi käsittelemällä laskuja digitaalisesti, ja tarpeettomia pakkausmateriaaleja käyttämällä kierrätettyjä ja kestäviä materiaaleja.


Valokuva: Jan Brezina

Kierrätys

EU:n sähkö-ja Elektroniikkalaiteromudirektiivi (WEEE) tuli voimaan vuonna 2003. Siinä säädettiin sellaisten keräysjärjestelmien luomisesta, joissa kuluttajat palauttavat sähkö- ja elektroniikkalaitteensa maksutta. Järjestelmillä pyritään lisäämään sähkö- ja elektroniikkajätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Paristojen ja akkujen tuominen Euroopan markkinoille merkitsee paristojen ja akkujen jätteitä koskevan EU-direktiivin mukaista tuottajan vastuuta. Direktiivin tarkoituksena on minimoida paristojen, akkujen sekä käytettyjen paristojen ja akkujen kielteiset vaikutukset yhdenmukaistamalla vaatimukset, kieltämällä paristot ja akut jotka sisältävät vaarallisia aineita ja luomalla järjestelmät paristojen ja akkujen keräämiseksi ja kierrättämiseksi.

Pakkausten ja pakkausjätteiden hallintaa koskevan EU:n direktiivin tavoitteena on estää ja vähentää pakkausten ja pakkausjätteen ympäristövaikutuksia, edistää pakkausjätteiden uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita hyödyntämismuotoja loppukäsittelyn sijaan.

Focus Nordic on seuraavien paikallisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, akkujen, pakkausten ja pakkausjätteiden keräysjärjestelmien ja -yhdistysten jäsen:

Tšekki: Rema System, ja Ekokom
Tanska: ERP ja DPA System
Suomi: Elker ja Rinki
Norja: NorSirk ja Batteriretur
Puola: Electro-System ja Interseroh
Slovakia: SEWA
Ruotsi: El-Kretsen ja FTI

Focus Nordicin yritysasiakkaat Bulgariassa, Virossa, Unkarissa, Latviassa, Liettuassa, Romaniassa ja Sloveniassa ovat vastuussa elektroniikkalaitteiden ja paristojen tuottajavastuusta tuotteiden maahantuojana. 

Tilaa uutiskirje

Saat tiedon viimeisimmistä tuoteuutuuksista, inspiraatioista ja erikoistarjouksista.