alt=""

Muista minut
alt=""

Business Social Compliance Initiative


Focus Nordicissa otamme aktiivisesti kantaa siihen, että tavarantoimittajillamme, kaikkialla maailmassa on hyvät työehdot ja sosiaalinen tilanne yrityksissään.

Olemalla jäsen Business Social Compliance Initiative (BSCI) -järjestössä sitoudumme sen toimintatapaan. Sen mukaisesti varmistamme, että tavarantoimittajat kunnioittavat ihmisoikeuksia sekä noudattavat voimassaolevia lakeja ja asetuksia.

Maahantuojana ja edustajana meille on tärkeää, että myymämme tuotteet valmistetaan eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristövaikutuksiltaan hyväksyttävällä tavalla. BSCI -yhteistyön ansiosta saamme suuremmat mahdollisuudet ja enemmän voimaa niille vaatimuksille, jotka asetamme tavarantoimittajillemme.

Business Social Compliance Initiative on toimialat ylittävää yhteistyötä pääasiassa eurooppalaisten myyntiyritysten kesken. Yli 600 yritystä on liittynyt mukaan ja toteuttaa yhteistä toimintatapaa, joka tähtää työehtojen ja sosiaalisen tilanteen parantamiseen jäsenyritystensä tavarantoimittajien keskuudessa.


BSCI:n toimintatapa käsittää seuraavat alueet:


•    Lait ja asetukset
•    Järjestäytymisoikeus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus
•    Syrjinnän kieltäminen
•    Palkat ja korvaukset
•    Työaika
•    Työympäristö, terveys ja turvallisuus
•    Lapsityövoiman kieltäminen
•    Pakkotyön kieltäminen
•    Ympäristökysymykset
•    Johtamisjärjestelmä ja dokumentointi

Lisää tietoa BSCI:stä löytyy osoitteessa www.bsci-intl.org.